česky english July 19, 2024

VF obvody

View Online Download PDF (9,2 MB)

titul_str.PNG

Obsah

S-parametre: popis, definícia a meranie

Smithov diagram a prispôsobovacie obvody – časť 1

Smithov diagram a prispôsobovacie obvody – časť 2

Smithov diagram a prispôsobovacie obvody – časť 3

Návrh vf obvodov s využitím mikropásikových vedení – časť 1

Návrh vf obvodov s využitím mikropásikových vedení – časť 2

Pasívne deliče výkonu vo vf technike: popis, parametre, simulácia

Smerové odbočnice vo vf technike: popis, parametre, simulácia

Vf útlmové články – popis, parametre, simulácia – 1. časť

Návrh napätím riadeného vf útlumového článku – 2. časť

DPS ako univerzálna súčiastka – časť 1

DPS ako univerzálna súčiastka – časť 2

DPS ako univerzálna súčiastka – časť 3